SPROEISTOFFEN

Voor de sproeistoffen zijn we verdeler van edialux – www.edialux.com

Onkruidverdelgers:

 • onkruidbestrijders tussen planten
 • onkruidbestrijders op verhardingen

Insectenbestrijders:

 • tegen mieren
 • slakkendood
 • bladluizen en witte vlieg
 • rupsen
 • ratten en muizen
 • buxusmot
 • taksterfte coniferen

Ziektenbestrijders:

 • witziekte
 • roest
 • sterreroetdauw
 • wondafdekmiddel
 • aardappelplaag

Sproeitoestellen:

 • Kleine handsproeiers
 • klassieke druksproeiers
 • professionele druksproeiers
 • sproeikappen